Banekjøring på arrangementet Gatebil

En god og sikker bil er en forutsetning når du skal kjøre gatebil på bane. Bilen må være godkjent rent teknisk. Bulker, rust og skitt må rettes og fikses før nøkkelen vris om. Har du racerseter i bilen må disse festes etter forskriftene. Har bilen din originalseter må disse være i god stand og ikke nedsunkne av tidens tann. Sjekk at batteriet sitter ordentlig fast og skift bremsevæske før du går på banen. Det er alltid gøy å være to i bilen, bare husk at passasjerer også må ha eget kort og utføre et enkelt førerkurs. Alle som deltar må også ha egen lisens.

Rett kjøreutstyr

Norges Bilsports Forbund (NBF) setter sikkerheten høyt. Vi ber alle følge regelverket fra 2016. Alle som skal kjøre på bane må ha egen kjøredress. Dette er i tråd med NBFs regelverk «Banedag», som all frikjøring på Gatebil og alle andre lignende arrangementer er pålagt å følge. Kjøredressen må være av flammehemmende materiale, være en hel overall og kunne lukkes tett ved hals, ankler og håndledd. Dersom du ikke vil gå til innkjøp av egen dress er det mulighet for å leie. Og ingen kjøring uten hjelm! Dette gjelder både sjåfør og passasjer. Ta vare på hodet og ha det gøy.

Ren og ryddig bil før kontroll

Alle biler må gjennomgå en teknisk kontroll. Når du er påmeldt et arrangement vil du rask motta spesifikk informasjon om hva som kreves og hvordan kontrollen vil foregå. Et godt tips er å sørge for at bilen er ren og pen før du stiller opp på teknisk kontroll. Fjern alle løse gjenstander, det gjelder både inni bilen og i bagasjerommet. Teknikerne er ikke interessert i sjokoladepapir og tomme colaflasker, ei heller verktøy eller fiskestang. Møter du med rotete bil vil du bli sendt tilbake for å rydde opp og havner bakerst i køen. Ha alltid med førerkort, hjelm og kjøredress når du møter opp til teknisk kontroll.

Disiplin på banen

Vanlig folkeskikk gjelder også på banen. Banekjøring på Gatebil skal være gøy, sikkert og utfordrende for alle! Førerkurset vil gi deg konkret og god kunnskap om hvordan du skal opptre og kjøre på banen. Det handler om at du skal bli best mulig til å mestre både bil og bane, og om hvordan du skal oppføre deg og forholde deg til dine medsjåfører. Bryter du banereglene kan du bli svartflagget, og da blir du pent nødt til å avslutte kjøringen. Avhengig av hvor alvorlig regelbruddet er, kan du risikere å få kjørenekt resten av dagen – i noen tilfeller resten av helgen.

Støygrensa

Reglementet til NBF for Banedag har satt støygrensen til maks 100 dB. Dette gjelder for alle baner, til alle tider, hele døgnet. Bilen din vil gjennomgå en streng støykontroll under den tekniske kontrollen. Støygrensen er satt av hensyn til nærmiljøet og alle som driver med gatebil, og det handler om å ta vare på hørsel og helse. Dersom lyden fra banen er over støygrensa må Gatebil stå til ansvar ovenfor NBF og baneeier. De må igjen kunne gjøre rede for sin virksomhet ovenfor fylkesmannen. Alt støy måles og loggføres kontinuerlig. Vi har alle et ansvar for vårt felles miljø, helse og trivsel.

En klar fører

Som fører må du være ansvarsfull og klar til å ta gode valg på kort tid. Med andre ord må du holde hodet klart! Promillegrensen for kjøring av gatebil er 0,1, og dette er viktig å presisere da promillegrensen på vanlig vei er 0,2. Hvert eneste arrangement som er underlagt NBF må rette seg etter WADA og antidoping-reglementet. Sistnevnte har satt grensen til 0,1. Politiet og Antidoping Norge samarbeider og kan når som helst ha promillekontroll på arrangementer. Blir du tatt med promille over den gitte grensen, er konsekvensene det samme om du sitter i bilen din i line-up, eller er på kjøretur på normal vei.

Comments are closed.